strona główna Biuletyn Informacji Publicznej województwo mazowieckie powiat zwoleński
KONTAKT  l  MAPA SERWISU 
«Gospodarka»
GOSPODARKA

Gmina Przyłęk to typowa gmina rolnicza położona w południowej części województwa mazowieckiego. Użytki rolne stanowią 76 % obszaru gminy, a resztę lasy, łąki, pastwiska i zbiorniki wodne. Głównymi uprawami są zboża, warzywa i owoce (szczególnie truskawki). Kluczowe znaczenie dla gminy ma również hodowla trzody chlewnej i bydła mlecznego. Na terenie gminy funkcjonuje rolniczy Zakład Doświadczalny Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Grabowie nad Wisłą gospodarujący na gruntach o powierzchni 106 ha. Działa tu również 230 podmiotów gospodarczych.

Rezerwat żółwia błotnego w Andrzejowie - Borowiec

W miejscowości Załazy znajduje się ubojnia zwierząt prowadzona przez podmiot prywatny. W Rudzie natomiast działa młyn prowadzony również przez podmiot prywatny. Handlem artykułami spożywczymi zajmują się prywatne podmioty gospodarcze oraz Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Przyłęku. Zajmuje się ona również skupem płodów rolnych, owoców i warzyw, jak również zaopatruje ludność w pieczywo z własnej piekarni. W miejscowości Pająków działa Przetwórnia Owocowo-Warzywna "KROKUS" przetwarzająca owoce, warzywa i grzyby. Wśród nielicznych podmiotów gospodarczych znajdują się 3 stacje paliw: w Przyłęku, Zamościu Starym oraz w Lipinach. Szkolnictwo tworzy 6 szkół: w tym 4 szkoły podstawowe oraz 2 gimnazja. Na terenie gminy działa 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym trzy działające w Krajowym Systemie Ratownictwa. Ochroną Zdrowia mieszkańców gminy zajmuje się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. W skład zakładu wchodzi Ośrodek Zdrowia w Załazach oraz Ośrodek Zdrowia w Przyłęku. Gmina posiada 2 własne Stacje Wodociągowe: w Załazach i Lipinach oraz wspólną stację z sąsiednią gminą Janowiec n.Wisłą, woj. lubelskie, w miejscowości Brześce.

Ujęcie wody w LipinachUjęcie wody w Załazach

Zwodociągowanych jest 27 sołectw.

Budowa wodociągu w Babinie i Mierziączce 2004 r

Dalsze 4 sołectwa zwodociągowane będą w 2005 roku. Proces telefonizacji w gminie praktycznie jest już zakończony. Pozostały tylko przysiółki oddalone od głównych miejscowości.

Zbiorniki wodne znajdujące się na terenie gminy obfitują w ryby, natomiast okoliczne lasy w grzyby. Gmina Przyłęk otwarta jest na rozwój turystyki jak również agroturystyki.