strona główna Biuletyn Informacji Publicznej województwo mazowieckie powiat zwoleński
KONTAKT  l  MAPA SERWISU 
«Wnioski i formularze»

Szacowanie szkód w rolnictwie,
spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

 Wniosek rolnika o oszacowanie szkód 2012

Zwrot podatku akcyzowego

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - plik pdf

 Załącznik do wniosku (zestawienie faktur VAT) - plik pdf

Wzory deklaracji i informacji podatkowych obowiązujące od 1.01.2016 r.

INFORMACJE - dotyczy osób fizycznych

IN - 1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

IR - 1 Informacja w sprawie podatku rolnego

IL - 1 Informacja w sprawie podatku leśnego

DKLARACJE - dotyczy osób prawnych

DN - 1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

DR - 1 Deklaracja na podatek rolny

DL - 1 Deklaracja na podatek leśny

Podatek od środków transportowych

DT - 1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych

DT - 1/A - Załącznik do deklaracji DT - 1

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - plik pdf

Ewidencja działalności gospodarczej

 CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Ewidencja ludności

 Wniosek o wydanie dowodu osobistego - plik pdf

Inne

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzybowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew - plik pdf

 Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew - plik doc
 Oświadczenie majątkowe radnego gminy
  Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego - plik pdf