strona główna Biuletyn Informacji Publicznej województwo mazowieckie powiat zwoleński
KONTAKT  l  MAPA SERWISU 
«Inwestycje»
Inwestycje na terenie gminy w latach 2007 - 2014

Gmina Przyłęk po 2 kadencjach

Właśnie w grudniu upłynęło 2 lata od momentu objęcia stanowiska z wyboru przez wójta Mariana Kuś.

Co podczas tych dwóch lat zmieniło się w gminie?

Oczkiem w głowie wójta to dalszy rozwój inwestycyjny gminy zapoczątkowany przez swojego poprzednika Jana Chorosia.

Lata 2007 i 2008 to dalszy rozwój inwestycyjny gminy w dziedzinach infrastruktury,oświaty, straży, bezpieczeństwa i służby zdrowia.

W roku 2007 wykonano następujące inwestycje:

1. Wybudowano zapasową studnię głębinową przy ujęciu wody w Załazach–koszt 130.000zł.
2. Zakupiono zestaw inkasencki do zbierania należności za wodę za kwotę 5.000zł.
3. Wybudowano sieć wodociągową na długości 4.472 m.b.łączącą się z ujęciem wody w Lipinach miejscowości Szlachecki Las, Rudki, Baryczka i Przyłęk (Troc)-Koszt–195.000zł. (środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego na ten cel – 150.000 zł.)
4. Wykonano ekspertyzę i projekt mostu na rzece Plewce w miejscowości Przyłęk (Troc)–za kwotę 27.000zł.
5. Położono nowy dywanik asfaltowy na odcinku 1914 m.b. Rudki – Mszadla Nowa. Koszt inwestycji–284.000zł. (200.000zł. Środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie).

Położenie dywanika na drodze w miejscowości Rudki-Mszadla Nowa

Położenie dywanika na drodze w miejscowości Szlachecki Las

6. Dokonano przebudowy drogi gminnej na odcinku 680 m.b. w miejscowości Mszadla Stara – Załazy za kwotę 130.000 zł. (środki pozyskane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie – 40.000zł.)
7. Położono nowy dywanik asfaltowy na drodze gminnej w miejscowości Szlachecki Las na odcinku 920 m.b. za kwotę 140.000zł. (środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego–100.000 zł)
8. Wykupiono grunty pod drogę gminną Andrzejów – Kijanka za kwotę 4.000zł.
9. Przebudowano most na rzece Czerniawce oraz utwardzono drogę dojazdową na odcinku 350 m.b.w miejscowości Mszadla Nowa za kwotę 103.000zł.

Budowa mostu w miejscowości Mszadla Stara.
/Poświęcenie mostu przez ks. J. Sochę/

Budowa mostu w miejscowości Mszadla Stara.
/Widok na rzekę Czerniawkę/

10. Położono dywanik asfaltowy na drodze gminnej na odcinku 735 mb. w miejscowości Helenów za kwotę 74.000 zł.
11. Przebudowano most na rzece Plewce w miejscowości Rudki za kwotę – 60.000zł.

Most po remoncie w miejscowości Rudki

Most po remoncie w miejscowości Rudki


12. Zakupiono pług do odśnieżanie dla OSP Grabów nad Wisłą. Koszt – 8.000zł.
13. Wyposażono stanowiska pracownicze Urzędu Gminy w sprzęt komputerowy na kwotę 30.000zł.
14. Dla OSP Mszadla Nowa zakupiono nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Ford Transit. Koszt–130.000 zł. (środki pozyskane: Urząd Marszałkowski w Warszawie–80.000 zł, WFOŚiGW w Warszawie 32.500zł.

Odbiór lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczy Ford Transit

Odbiór lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczy Ford Transit

15. Wybudowano boisko sportowe przy Publicznym Gimnazjum w Wólce Zamojskiej–kwota 140.000zł. (środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego–30.000 zł.).
16. Położono dywanik asfaltowy przez miejscowość Łagów na odcinku 1100 m.b. za kwotę 144.000zł.
17. Zakupiono oprogramowanie i licencję do ewidencji dróg gminnych. Koszt–16.000zł.
18. Wybudowano parking przy Ośrodku Zdrowia w Załazach za kwotę 40.000zł
19. Przebudowano drogę gminną w miejscowości Baryczka polegającej na położeniu dywanika asfaltowego na odcinku 680 m.b. za kwotę 76.000zł.

Położenie dywanika na drodze w miejscowości Baryczka.

Położenie dywanika na drodze w miejscowości Baryczka.


20. Wybudowano oświetlenie uliczne dla miejscowości Kulczyn – Wólka Zamojska. Wartość inwestycji – 50.000 zł.
21. Wykonano termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Babinie za kwotę 180.000 zł. (środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego–50.000zł).

PSP w Babinie

Przystanek autobusowy w Grabowie nad Wisłą

22. Zakupiono wiaty przystankowe dla miejscowości Andrzejów, Przyłęk i Wisłą. Wartość zakupu–8.000zł.
23. Wyposażono 3 szkoły w nowoczesne pracownie komputerowe. Wartość–200.000zł.
24. Dofinansowano zakup USG dla SP ZOZ Gminy Przyłęk z siedzibą w Załazach (służącego do badań ginekologicznych kobiet)- kwotę 25.000 zł.
25. Dofinansowano Starostwo Powiatowe w Zwoleniu do przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Przyłęk (Szczęście – Stefanów – 50.000 zł. oraz Przyłęk – Łagów – 50.000 zł.).
26. Sfinansowano remont Posterunku Policji w Przyłęku. Koszt–20.000zł.
27. Na remonty dróg gminnych wydatkowano kwotę-550.000zł. Zakup 10.000 ton żużla stalowniczego na utwardzenie dróg gminnych. Koszt–470.000zł. Żużel wywieziono na drogi gminne w miejscowościach: Okrężnica, Rudki, Baryczka, Mierziączka, Babin, Grabów nad Wisłą, Załazy, Przyłęk, Wysocin, Krzywda, Mszadla Dolna, Mszadla Nowa, Mszadla Stara, Wólka Łagowska, Ławeczko Nowe, Ławeczko Stare, Lucimia, Zamość Stary, Wólka Zamojska, Kulczyn.
28. Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w Pająkowie za kwotę–16.000zł.
29. Remonty strażnic OSP Na kwotę ok. 20.000zł.
30. Rozebrano i zgruzowano budynek po strażnicy OSP w Babinie. Gryz wywieziono na drogę w Mszadli Starej. Koszt–23.000zł.
W roku 2007 na inwestycje, zakupy i remonty wydatkowano kwotę ponad 2 mln. zł. Pozyskano środków z zewnątrz na kwotę ok. 700.000zł.

Rok 2008 to rok, w którym wykonano rekordową ilość inwestycji, zakupów i remontów.
Najważniejszymi wydatkami gminy na ten cel przedstawiały się następująco:


1. Wybudowano zapasową studnię i zamontowano pompę głębinową przy ujęciu wodnym w Lipinach za kwotę -110.000 zł.
2. Połączono nową nitką wodociągową miejscowość Andrzejów z Lucimią na odcinku 1.581 m.b. w celu odłączenia miejscowości Lucimia od ujęcia wodnego w Brześcach (gm. Janowiec, woj. Lubelskie). Koszt inwestycji – 200.000 zł. (środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego – ok. 130.000 zł. )
3. Wykonanie projektu i wykup gruntów pod budowę kładki przez rzekę Zwolenkę dla miejscowości Andrzejów (gm. Przyłęk) – Kijanka (gm. Chotcza)-koszt – 21.000 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość Stary – trasa krajowa-12 (BP) – koszt – 302.000 zł. (środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego – 200.000 zł.).
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzywda na odcinku 1350 m.b. – koszt -230.000 zł.
6. Przebudowa drogi gminnej Łaguszów – Ignaców na odcinku 2346 m.b. Koszt – 395.000 zł

Położenie dywanika na drodze w miejscowości Rudki-Mszadla Nowa.

Most na rzece plewce w miejscowości Przyłęk /Troc/

7. Przebudowa drogi gminnej w Rudkach na odcinku 1715 m.b. za kwotę 282.000 zł. (środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego – 100.000 zł.).
8. Budowa mostu i utwardzenie podjazdów na rzece Plewce w miejscowości Przyłęk (Troc) – koszt- 190.000 zł.
9. Przebudowa drogi w Łagowie (asfalt) na odcinku 250 m.b. – koszt- 44.000 zł.
10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wysocin (asfalt) na odcinku 1250 m.b. – koszt- 153.000 zł.
11. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Łagowska na odcinku 630 m.b. (asfalt) za kwotę- 86.000 zł.
12. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lucimia na odcinku 295 m.b. (asfalt) – koszt- 45.000 zł.
13. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ławeczko Stare na odcinku 1670 m.b. (asfalt) za kwotę- 268.000 zł. (środki pozyskane z Funduszu Ochrony gruntów Rolnych – 70.000 zł).
14. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Załazy na odcinku 538 m.b. (asfalt). Koszt inwestycji- 90.000 zł.
15. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyłęk (Nadbłocie) na odcinku 1.700 m.b. (asfalt). Koszt inwestycji- 194.000 zł.
16. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyłęk (Stara Wieś) na odcinku 1.600 m.b. (asfalt). Koszt inwestycji- 207.000 zł.
17. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Babin na odcinku 1.950 m.b. (asfalt). Koszt inwestycji- 235.000 zł.
18. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Dolna na odcinku295 m.b. (asfalt). Koszt inwestycji- 43.000 zł.
19. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagów na odcinku200 m.b. (asfalt). Koszt inwestycji- 34.000 zł.
20. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyłęk (Gościniec Szkolny) na odcinku314 m.b. (asfalt). Koszt inwestycji- 61.000 zł.
21. Zakup trzech wiat przystankowych dla miejscowości Babin, Wólka Łagowska, Baryczka – koszt – 8.000 zł.
22. Zakup budynków po magazynach i placu po GS „S.Ch.” w Przyłęku za kwotę- 105.000 zł. 23. Zakup sprzętu komputerowego, licencji, elektronicznego obiegu dokumentów dla Urzędu Gminy na kwotę- 70.000 zł.
24. Zakup łodzi ratunkowej z silnikiem i podwoziem dla OSP Grabów nad Wisłą za kwotę 38.000 zł. (środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego – 32.000 zł.).
25. Zakup zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowego –Lukas- dla OSP Mszadla Nowa za kwotę - 21.440 zł. (środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego- 17.000 zł.)

Zestaw hydrauliczny ratownictwa drogowego OSP Mszadla Nowa

Druhowie OSP Grabów nad Wisłą na tle łodzi ratunkowej

26. Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Wólce Zamojskiej za kwotę 170.000 zł. (środki pozyskane z Urzędy Marszałkowskiego - 50.000 zł.).

Gimnazjum w Wólce Zamojskiej

Boisko w Gimnazjum w Wólce Zamojskiej

27. Budowa boiska sportowego przy PSP w Mszadli Starej za kwotę- 158.000 zł. (środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego- 30.000 zł

Boisko sportowe w PSP Mszadli Starej

Droga asfaltowa Stefanów- Szczęście

28. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruda. Koszt- 15.000 zł.
29. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Przyłęku. Koszt- 203.000 zł.
30. Dofinansowanie wymiany okien w Posterunku policji w Przyłęku – 6.000 zł.
31. Dofinansowanie wymiany okien w Ośrodku Zdrowia w Załazach – 24.000 zł.
32. Dofinansowanie zakupu radiowozów dla KP Policji w Zwoleniu – 27.000 zł.
33. Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych (Szczęście – Stefanów)- 50.000 zł. oraz (Przyłęk – Łagów)- 50.000 zł.
34.Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Lipinach: 30.000 zł.
35. Przebudowa drogi gminnej w Grabowie nad Wisłą na odcinku 200 m.b.- koszt – 15.000 zł.
36. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Zwoleń-Janowiec w miejscowości Lipiny wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Zwoleniu. Koszt budowy – 60.000 zł. Dofinansowanie przez gminę – 30.000 zł.
Z Urzędu Wojewódzkiego (Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego) gmina otrzymała łódź ratunkową z silnikiem i wyposażeniem. Łódź tą przekazano dla OSP Mszadla Nowa. Dla OSP Łagów Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Zwoleniu na wniosek Komendanta Wojewódzkiego PSP w Warszawie przekazała w użytkowanie bojowo-ratowniczy ciężki samochód marki Jelcz.

Przekazanie samochodu strażackiego

Jest to wynikiem przekazania przez Urząd Gminy w Przyłęku dla PPSP w Zwoleniu kwoty 100.000 zł na zakup nowego ciężkiego samochodu bojowego ratowniczo-gaśniczego.
37. Organizacja imprezy masowej pod nazwą – Dożynki Gminne – Przyłęk 2008 przy Publicznym Gimnazjum w Przyłęku. Koszt imprezy – 25.500 zł. Środki pozyskane z Poakcesyjnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to kwota -15.500 zł.

Przemówienie Starosty Zwoleńskiego J. Kozińskiego

Zaproszeni goście wraz z mieszkańcami gminy

38. Wyremontowano asfaltowe drogi gminne za kwotę ok. 40.000 zł. Oraz zakupiono 3.000 ton żużla stalowniczego za kwotę – 150.000 zł. Żużel wywieziono na utwardzenie dróg gminnych w miejscowościach: Okrężnica, Ławeczko Stare, Ławeczko Nowe, Mszadla Stara, Mszadla Dolna, Łaguszów, Wólka Łagowska, Grabów nad Wisłą, Wólka Zamojska, Rudki, Łagów-Załazy. Dodatkowo zakupiono i utwardzono żużlem stalowniczym drogę gminną w miejscowości Przyłęk – Troc za kwotę 45.000 zł.
39. Zakup i wymiana lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Załazy (21 lamp z wysięgnikami, żarówkami i bezpiecznikami) – koszt 15.000 zł.

Droga z kruszywa w miejscowości Okrężnica

Droga z kruszywa w miejscowości Przyłęk /Nadbłocie/

Droga asfaltowa w miejscowości Przyłęk
Zrealizowana ze środków gminy, powiatu i FOGR-u.

Droga asfaltowa w miejscowości Przyłęk
Zrealizowana ze środków gminy, powiatu i FOGR-u.