strona główna Biuletyn Informacji Publicznej województwo mazowieckie powiat zwoleński
KONTAKT  l  MAPA SERWISU 
«Powitanie»

Urząd Gminy w Przyłęku
26-704 Przyłęk
Powiat zwoleński


tel. (048) 677-30-16
tel. (048) 677-30-17
tel. (048) 677-30-19
fax (048) 677-30-01
GOPS (048) 677-30-40


Sekretariat:
przylek@przylek.pl

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek 7.00 - 15.00

Budynek Urzędu Gminy w Przyłęku

Dane teleadresoweSerdecznie zapraszamy do Przyłęka i w jego okolice

Gmina Przyłęk to gmina typowo rolnicza. Leży ona w sąsiedztwie Janowca nad Wisłą, którędy wiedzie szlak turystyczny poprzez przeprawę promową z Janowca do Kazimierza Dolnego. Na terenie gminy znajdują się duże obszary leśne pełne grzybów oraz obszary wodne w Borowcu i zalew na rzece Plewce w Baryczce.W Borowcu znajduje się Rezerwat Żółwia Błotnego - jeden z największych w Europie. Tak bliskie położenie Janowca i Kazimierza oraz wody i lasy czynią naszą gminę atrakcyjną dla inwestorów parających się turystyką i wypoczynkiem. Życzę wszystkim przybywającym do naszej gminy i okolic aby je docenili, polubili i zainwestowali w turystykę i agroturystykę.

Wójt Gminy – Marian Kuś

Szanowni Państwo!

Gmina Przyłęk jest położona na obrzeżach województwa mazowieckiego, w dolinie rzeki Zwolenki, Plewki i Wisły. Na terenie naszej gminy znajduje się 31 miejscowości, które tworzą 30 sołectw. Lasy i tereny zieleni zajmują dużą część ogólnej powierzchni gminy. Gmina nie jest uprzemysłowiona i przeważają tereny uprawne. Jest gminą typowo rolniczą. Teren naszej Gminy to bardzo czyste, niczym nie zatrute powietrze. Do bardzo poważnych problemów naszej gminy należy brak miejsc pracy. Rada Gminy dużą uwagę przywiązuje do rozwiązywania problemów oświaty i ochrony środowiska. Jako priorytet Rada Gminy postawiła przed sobą budowę kanalizacji, utwardzenie dróg poprzez nawiezienie kruszywa, przykrycie dróg asfaltem oraz remont mostów jak również doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w niezbędny sprzęt ratowniczo – gaśniczy oraz wymiana wysłużonych wozów bojowych na nowe, który umożliwi im prawidłowe działanie.

Przewodniczący Rady Gminy – W. Szmajda

 
 

Ogłoszenie Starosty Zwoleńskiego w sprawie wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego.


Deklaracje o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Należności z tytułu podatków, opłaty skarbowej,
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych należności

można dokonywać na konto Urzędu Gminy Przyłęk w banku:

BS Zwoleń Oddział Przyłęk

Nr: 91 9157 0002 0050 0505 3888 0001
 

Zmiany w gospodarce odpadami w gminie Przyłęk

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY !!!

Postanowienie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Warszawie
dot. budowy fermy drobiu w miejscowości Okrężnica

KOMUNIKAT GOPS